Pravila i Uslovi korišćenja sajta

Korišćenjem ovog internet sajta i bilo kog njegovog dela potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili

dole navedene pravila i uslove korišćenja ovog sajta. Ukoliko korisnik ili osoba koja pruža uslugu erotske

masaže prekrši Pravilnik, internet stranica Erotska Masaza će ga suspendovati.

Sporazum o uslovima korišćenja ove internet stranice (u daljem tekstu „Sporazum“) je pravno

obavezujući sporazum postignut između Vas, da li lično ili u ime entiteta („vi“ ili „vaš“) i stranice

Erotska Masaza (uključuje vlasnika stranice, admine i sve članove organizacije, u daljem tekstu:

„internet stranica“, „mi“, „naš“ ili „nama“) u vezi sa Vašim pristupom erotskom sadržaju i njegovim

Samim pristupom internet stranici Erotska Masaza Vi potvrđujete da se slažete sa uslovima i

pravilima korišćenja sajta i da ste razumeli pravno obavezujuću prirodu ovog Sporazuma.

Druga strana ovog potpisanog sporazuma (tj. admin stranice, internet stranica) omogućava Vam pristup

erotskom sadržaju, čitanje i komentarisanje sadržaja našeg sajta, kreiranje personalnog profila, dopunu I

izmenu podataka, itd. Između ostalog, korisniku sajta (Vama) se omogućava pristup različitim audio-

vizuelnim materijalima koji se nalaze na sajtu Erotska Masaza (video zapisi, audio zapisi,

multimedijalni čet, slanje/primanje slika itd.) Sajt omogućava i slanje privatnih poruka i učešće u

različitim diskusijama na razne teme.

Internet stranica Erotska Masaza ne zadržava lične podatke korisnika ni maserki, brojeve platnih

kartica, adresu, ime i prezime, i sl. Svaka novčana transakcija je 100% diskretna i anonimna, a

korisnik/osoba koja pruža erotsku masažu može biti sigurna da je sajt neće oštetiti niti ni na koji način

nauditi njenoj privatnosti publikovanjem osetljivih informacija, ucenama i sl.

1. Ugovor o sporazumu

Prihvatanjem ovog Sporazuma (Pravila i Uslovi) ili nastavljanjem korišćenja materijala stranice Erotska Masaza

korisnik potvrđuje da neće kršiti pravila i uslove korišćenja internet stranice Erotska Masaza i da će u

suprotnom biti suspendovan i pod potencijalnom krivičnom optužbom. Potpisivanjem Sporazuma

korisnik izjavljuje sledeće:

1. Da su sve informacije za registraciju korisnika tačne i istinite

2. Da su oglasi osoba koje pružaju usluge istiniti i autentični

3. Da će korisnik/maserka održavati tačnost tih informacija i da će povremeno menjati lozinku u svrhu

zaštite podataka od krađe treće osobe

4. Da je punoletan prema zakonima mesta sa kog pristupa internet stranici

5. Da svojom aktivnošću na internet stranici ne krši bilo koji zakon ili propis

6. Da, ukoliko se ne slažu sa bilo kakvim materijalom objavljenim na internet stranici Erotska Masaza

ne ostavlja uvredljive i nepoželjne komentare

7. Da razume zakone i propise države u kojoj živi i ponaša se u skladu sa njima

8. Da internet stranica Erotska Masaza ne snosi odgovornost za lične postupke korisnika stranice

2. Eksplicitni materijal

Prihvatanjem pravila i uslova korišćenja internet stranice Erotska Masaza korisnik izjavljuje sledeće:

1. da je u potpunosti svestan vrste materijala i prirode sadržaja internet stranice (obuhvata: vizuelne,

audio i/ili tekstualne prikaze eksplicitnih seksualnih slika/video zapisa)

2. da je upoznat sa prirodom eksplicitnog sadržaja

3. da namerno i svesno traži pristup takvom eksplicitnom seksualnom sadržaju zarad ličnog užitka i

4. da razume i prihvata sve objave koje internet stranica Erotska Masaza objavljuje, da prihvata

linkove i reklame drugih pojedinaca koji su nezavisni ugovarači i koji nemaju veze sa pomenutom

5. da razume i prihvata da stranica Erotska Masaza ne omogućava pristup, tj. ne povezuje korisnika sa

pojedincima i drugim internet stranicama koje promovišu nezakonite seksualne aktivnosti kao što su

eksploatacija maloletnika i trgovina ljudima, niti sama promoviše ovakav sadržaj

6. da je odlazak na bilo koju drugu internet stranicu čiji se link nalazi na stranici implicitno prihvatanje

Pravilnika o korišćenju internet stranice Eroska Masaza

7. Prihvatanjem ovog sporazuma, korisnik potpisuje nedvosmislenu izjavu da je lično zahtevao da mu se

omogući pristup eksplicitnom erotskom sadržaju, te ne može optužiti internet stranicu da mu je

nezakonito ponudila sadržaj svoje stranice a da ga prethodno o tome nije obavestila

8. Razume i prihvata da će na ovom sajtu biti izložen drugim korisnicima, tj. da će ga moći kontaktirati

druge osobe i da će biti ostvaren neki vid komunikacije (putem privatnih poruka, grupnih razgovora,

komentara itd). U toj interakciji internet stranica Erotska Masaza nije odgovorna za tačnost podataka,

za sigurnost i ispravnost sadržaja, niti za prava intelektualne svojine.

9. Razume i prihvata da kao korisnik internet stranice Erotska Masaza može biti izložen eksplicitnom

sadržaju koji za pojedine korisnike važi za uvredljiv, pogrešan, netačan, pornografski, nepristojan i

nepoželjan na bilo koji način, i da kao korisnik neće omalovažavati i vređati takav sadržaj koji je odobren

od strane administrora stranice Erotska Masaza.

10. da je svestan da je svakom korisniku naše stranice kao i osobama koje pružaju usluge ovim

Pravilnikom strogo zabranjeno korišćenje tuđih slika umesto svojih, kao i sadržaja koji predstavlja bilo

koji oblik zabranjenog i neprimerenog ponašanja, zakonski kažnjivog (maloletnici, dečija pornografija,

silovanje, ekstremno nasilje itd.)

3. Erotska Masaza sajt je samo za punoletne osobe

Internet stranica Erotska Masaza nije namenjena za upotrebu kod maloletnika, niti se bavi sadržajem

koji nezakonito eksploatiše maloletnike i decu. Ovaj sajt je namenjen isključivo odraslim korisnicima koji

svesno i na svoju odgovornost prihvataju uslove i pravila korišćenja internet stranice Erotska Masaza i

savesno koriste materijal sa internet stranice. Admin stranice naglašava da Erotska Masaza ni na koji

način ne odobrava korišćenje sadržaja stranice za decu i maloletnike, te se obraća starateljima,

roditeljima i odgovornim osobama da nadgledaju aktivnost dece i osiguraju da je deci zabranjen pristup

sadržajima internet stranice Erotska Masaza. Vlasnici stranice neće tolerisati bilo kakvo mimoilaženje

zakona i ilegalne aktivnosti, tj. sadržaj koji na bilo koji način krši zakone i ugrožava nečiju slobodu i

integritet (dečija pornografija, eksploatacija dece i trgovina ljudima). U slučaju pojave ovakvog

nezakonitog materijala na stranici Erotska Masaza od strane korisnika, admin stranice izjavljuje da je

u obavezi da kontaktira predstavnike vlasti i preduzme potrebne mere za sankcionisanje korisnika i da

osigura da je kažnjen dosledno svom nezakonitom ponašanju.

4. Odgovorno ponašanje

Svaki korisnik koji prihvati Sporazum, obavezan je da se prema drugim korisnicima internet stranice

Erotska Masaza odnosi sa poštovanjem i da ih ni na koji način ne omalovažava, vređa i ugrožava. U

suprotnom će korisnik koji je prekršio ovo pravilo biti sankcionisan i udaljen sa internet stranice

Erotska Masaza. Svaki korisnik, kao i svaka osoba koja se na našem sajtu oglašava, treba da budu

svesni prirode internet stranice čiji su posetilac ili član.

5. Promene u pravilniku i uslovima korišćenja internet stranice Erotska Masaza

Internet stranica Erotska Masaza zadržava sva prava na izmenu ove izjave o privatnosti, u bilo koje

vreme. Korisnik je u obavezi da redovno posećuje i proverava Pravilnik stranice Erotska Masaza i da

se informiše o eventualnim izmenama unetim od strane admina internet stranice. Ovo je obaveza

svakog korisnika i čineći ovo, korisnik utvrđuje da ne krši ni jedno pravilo Pravilnika, te da ostaje u

granicama dozvoljenog na internet stranici Erotska Masaza

6. Lični podaci korisnika

1. Internet stranica Erotska Masaza je kreirana sa ciljem da obezbedi svu privatnost korisnicima, te se

tako neće tražiti lični podaci osim e-mail adrese i, ukoliko korisnik odabere neke dodatne usluge i

pretplatu, osnovni podaci platne kartice. Naša stranica je 100% diskretna i garantuje korisnicima

anonimnost. Lični profil korisnika je njegova prezentacija na internet stranici Erotska Masaza i ukoliko

on želi, može istaći neke lične podatke kao što su ime i prezime. Stranica ne zahteva ove podatke od

korisnika i stvar su korisnikove volje.

2. Priroda sajta Erotska Masaza podrazumeva deljenje sadržaja sa drugim korisnicima. Primeri su

ostavljanje komentara, komentarisanje tuđih aktivnosti na internet stranici, postavljanje audio-vizuelnih

zapisa itd. Korisnikovi podaci (korisničko ime) će biti prikazano i ostali članovi-korisnici sajta kao i osobe

koje pružaju uslugu erotske masaže će moći da ga kontaktiraju preko korisničkog imena.

3. Podaci o novčanim transakcijama kao što je broj kreditne kartice ni u kom slučaju neće biti zadržani

od strane internet stranice Erotska Masaza i admini stranice se obavezuju da osiguraju podatke

korisnika i spreče bilo kakvu zloupotrebu finansijskih sredstava korisnika. Korisnik će uplate vršiti preko

provajdera za online plaćanje. Sve novčane transakcije između korisnika i internet stranice

Erotska Masaza će biti 100% anonimne, a na izvodu iz banke korisnik će ih prepoznati kao „visabill” ili

„cellbyte”. Ovim činom diskrecije želimo da pokažemo našim korisnicima da smo ozbiljni i da se staramo

o njihovoj privatnosti, te da održavamo anonimnost na visokom nivou.

4. Informacije o aktivnosti korisnika na sajtu

Internet stranica Erotska Masaza zadržava i polaže sva prava na praćenje privatnih aktivnosti svih

korisnika stranice. Na ovaj način se sprečava kršenje pravilnika kao što je slanje uvredljivih poruka,

omalovažavanje drugih članova, širenje i korištenje sadržaja koji je protivan Pravilniku, ili bilo kakve

druge nezakonite radnje. Internet stranica Erotska Masaza polaže pravo i na uvid u slanje i primanje

svih vrsta datoteka i sadržaja. Ovo podrazumeva i sadržaj razmenjen između dva korisnika privatnim

porukama. Ovim se reguliše korišćenje stranice i obezbeđuje bezbednost korisnika, njihova zaštita i

sprečavaju se kažnjive i ilegalne radnje.

5. Pristup uređaju sa kog se posećuje internet stranica

Korisnik se ovim Pravilnikom obaveštava da internet stranica Erotska Masaza ima pristup lokaciji, IP

adresi, vrsti uređaja (tablet, PC, mobilni telefon…) sa kog korisnik pristupa stranici Erotska Masaza, ali

6. Instaliranje „kolačića” (cookies)

Internet stranica Erotska Masaza koristi „kolačiće” za lakše funkcionisanje sajta. Pristupom našoj

stranici, pristajete da instalirate „kolačiće” koji predstavljaju malu količinu određenih informacija koje

dalje omogućavaju olakšano korišćenje naše stranice. Takvi podaci su npr. memorisano korisničko ime

(ne i lozinka). „Kolačići” našeg sajta se mogu brzo i lako ukloniti, ili blokirati ukoliko korisnik za tim ima

potrebu. Korisnik treba da ima u vidu da blokiranje „kolačića” sajta Erotska Masaza može uticati na

7. Internet stranica Erotska Masaza i sigurnost

Internet stranica Erotska Masaza nastoji da na sve moguće načine zaštiti privatnost korisnika i naše

internet stranice generalno. Međutim, ovo ne znači da je obezbeđenje stranice 100% pouzdano i da

može blokirati pristup trećeg lica-hakera, koji ilegalno prikupljaju informacije sa svih internet sajtova.

Korisnik treba da ima u vidu da je ta opasnost sveprisutna pri korišćenju interneta i da stranica

Erotska Masaza ne može garantovati 100% odbranu od ovakvih upada na sajt i korisničke profile.

Internet stranica Erotska Masaza garantuje korisniku da ne daje privatne, lične informacije svojih

korisnika trećim licima, niti daje informacije internet marketing preduzećima. Korisnik i osoba koja pruža

usluge erotske masaže se mogu zaštiti od eventualne krađe lozinke time što će s vremena na vreme

promeniti svoju lozinku.

7. Novčane nadoknade za korišćenje sajta

Internet stranica Erotska Masaza može ponuditi „pretplatu” za sve korisnike i osobe koja pružaju uslugu

erotske masaže (maserke). Pretplate se mogu prekinuti, ali povrat novca nije moguć.

Pristupom internet stranici Erotska Masaza korisnik nije ni u kakvoj finansijskoj obavezi prema sajtu.

Novčane nadoknade se naplaćuju ukoliko korisnik želi da pristupi određenim delovima internet stranice

koje nisu dostupne neregistrovanim članovima. Internet stranica omogućava plaćanje pristupa tim

delovima sajta na određeni vremenski rok (na mesec dana, tri meseca, šest meseci i godinu dana). Ovaj

vid pretplate omogućava neprestani pristup potpunim informacijama i svim profilima korisnika i druge

Osoba koja pruža uslugu erotske masaže sajta (maserka) nije u obavezi da plaća novčane nadoknade.

Dovoljno je napraviti svoj profil, popuniti podatke i relevantne informacije. Ukoliko osoba koja pruža

uslugu erotske masaže želi da posebno istakne svoj profil na stranici Erotska Masaza, može podneti

zahtev za to i u tom slučaju se plaćaju novčane nadoknade. Ovim osobe koja pružaju uslugu erotske

masaže investiraju u svoj oglas i povećavaju posećenost svog profila.

8. Zabrana korisničkog oglašavanja

Internet stranica Erotska Masaza ne dozvoljava postavljanje bilo kakvih marketinških oglasa (od

strane korisnika), reklamnog materijala I sl. Ukoliko korisnik prekrši ovo pravilo, admin će suspendovati

profil i opomenuti korisnika da je prekršio pravilnik korišćenja stranice Erotska Masaza. Naša stranica

je specijalizovana za jednu vrstu oglasa, oglasa erotske prirode, te moli korisnike da ostanu u ovom

domenu i da ne krše Pravilnik našeg sajta, u suprotnom će biti suspendovani i neće imati pristup ni svom

profilu, ni profilu maserki.

9. Izjave korisnika i garancije

Korisnik naše internet stranice je u potpunosti odgovoran za sadržaj koji razmenjuje sa drugim

korisnicima, kao i za svu štetu koja nastane ukoliko dođe do sukoba interesa ili kršenja pravilnika po

pitanju prirode sadržaja. Korisnik sajta Erotska Masaza se obavezuje da ne postavlja nikakve

komentare, video zapise, audio zapise, „chat” sadržaje, softvere, podatke, informacije, dokumente, tekst

i sl. materijal koji krši ili narušava nečija prava intelektualne svojine (uključujući autorska prava, robne

marke, poverljive poslovne informacije, patente itd.). Korisnik se takođe obavezuje da ne postavlja ništa

uvredljivo i lascivno kao što su dečija pornografija, rasistički sadržaj, sadržaj eksplicitnog nasilja, ilegalne

aktivnosti kao što su trgovina ljudima i sl. Prihvatanjem ovih uslova, korisnik izjavljuje i garantuje

sledeće: da je upoznat sa pravilnikom, da zna da polaže prava na sav sadržaj internet stranice i da

distribucija, javno prikazivanje, transmisija i sl. materijala koji je on postavio na internet stranicu

Erotska Masaza ne narušava privatnost korisnika ni na koji način i nije krivično delo.

10. Privatnost korisnika i osoba koje pružaju usluge erotske masaže

Internet stranica Erotska Masaza je 100% anonimna i diskretna. Stranica ne zahteva od korisnika

nikakve lične podatke koji bi mogli na bilo koji način ugroziti privatnost naših korisnika. Naša stranica

garantuje da privatnoj lozinki profila naših korisnika niko drugi do samog korisnika nema pristup, kao ni

e-mail adresi, ukoliko je korisnik sam ne objavi na profilu zarad ostvarivanja komunikacije sa drugim

članovima internet stranice Erotska Masaza, odnosno osoba koje pružaju uslugu erotske masaže.

Korisnici ostvaruju komunikaciju putem privatnih poruka razmenjenih sa osobama koje pružaju erotsku

masažu. Internet stranica ima uvid u razmenjene poruke (radi bezbednosti korisnika i maserki) ali ni na

koji način ne utiče, ne zloupotrebljava i ne publikuje razmenjeni materijal. Pored privatnih poruka,

korisnik može ostaviti kontakt telefon kako bi ostali korisnici sajta i maserke lakše stupili u kontakt sa

Sav sadržaj koji korisnik, odnosno osoba koja pruža uslugu erotske masaže, javno objavi na našoj

internet stranici je dostupan svim registrovanim korisnicima i drugim maserkama. Internet stranica

Erotska Masaza ne može garantovati za akcije drugih korisnika, ali može zabraniti i suspendovati

korisnike koji ovaj sadržaj distribuiraju bez pristanka vlasnika sadržaja.

11. 100% diskretne uplate

Internet stranica garantuje 100% diskreciju korisnicima i maserkama i obezbeđuje sigurno plaćanje

preko online provajdera. Novčane transakcije izvršene između sajta (preko provajdera) i korisnika,

odnono maserki, neće biti označene kao kompromitujuće, tj. na izvodu iz banke će biti označene kao

„visabill” i „cellbyte” i ni na koji način neće ugrožavati diskreciju korisnika našeg sajta.

1. Internet stranica pruža mogućnost učlanjivanja. Učlanjivanje pruža korisnicima uvid u neke delove

sajta i profila maserki koje nisu dostupne regularnim korisnicima. Internet stranica Erotska Masaza

pruža mogućnost mesečnog, tromesečnog, šestomesečnog i godišnjeg članstva po cenama koje su

istaknute na sajtu. Stranica zadržava prava na promenu tih cena.

2. Internet stranica Erotska Masaza nagrađuje svoje korisnike koji su aktivni i održavaju sajt živim.

Svaki korisnik koji ostavi min. 2 komentara u toku mesec dana dobija besplatno VIP članstvo na 30 dana.

12. Oglasi i tačnost podataka

Internet stranica Erotska Masaza se odriče odgovornosti po pitanju istinitosti oglasa, profila korisnika

i maserki. Naša stranica nije u mogućnosti da proverava sve profile pojedinačno, te se mole korisnici i

maserke da ostavljaju ispravne, tačne podatke ukoliko žele da ostvare komunikaciju putem našeg sajta.

Ovim ćemo potpomoći rast naše stranice ali i osigurati poverenje korisnika i osoba koje pružaju uslugu

erotske masaže. Svima je u cilju da stranica Erotska Masaza sadrži istinite oglase, prave profile i

prihvatljiv sadržaj koji ne narušava ni jedan član ovog Pravilnika.

Internet stranica Erotska Masaza se ovim odriče odgovornosti te obaveštava korisnike i maserke da

nikakvu nadoknadu ne garantuju, niti mogu obezbediti bilo koji vid nadoknađivanja štete ukoliko dođe

do povrede privatnosti korisnika i/ili maserki i sl.

13. Odgovornost korisnika

Sav sadržaj koji korisnici internet stranice Erotska Masaza i osobe koje pružaju erotsku masažu

publikuju, njihovo je lično vlasništvo i stranica ni na koji način ne odgovara za publikacije bilo koje vrste.

Admini stranice će, kada primete uvredljiv i nedopušten sadržaj, ukloniti sporni sadržaj i upozoriti,

odnosno suspendovati korisnika, ali stranica nema uticaja na publikacije korisnika ukoliko one ne krše

Pravilnik naše stranice. Ovim dajemo slobodu korisnicima i osobama koje pružaju uslugu erotske

masaže, ali ih i ograničavamo da poštuju pravila i uslove oglašavanja, tj. korišćenja oglasa na našoj

stranici, jer će u suprotnom biti suspendovani sa naše stranice i neće imati pristup svom profilu. Molimo

osobe koje pojedine sadržaje smatraju uvredljivim i lascivnim, da ne komentarišu, ne prijavljuju tuđe

profile i ne vređaju korisnike niti maserke. Ovo je sajt erotskih oglasa, te se očekuje sadržaj prikladan

Zabranjena je prodaja profila, lažno predstavljanje i manipulacija bilo koje vrste. Osobe koje pružaju

erotske masaže ne smeju menjati svoj profil sa drugim maserkama za novčanu nadoknadu.

Korisnik je u obavezi da održava sigurnost i privatnost svog profila na visokom nivou. To će činiti

redovnim menjanjem lozinke, kako bi sprečio eventualne krađe lozinki.

© 2018 Erotska Masaza