Politika Privatnosti

Politika privatnosti sajta za erotske masaze

 

Internet stranica Erotska Masaza je obavezna da poštuje privatnost svojih korisnika, posetilaca sajta i

osoba koje se na stranici oglašavaju sa ciljem pružanja usluga erotske masaže korisnicima.

Internet stranicaErotska Masaza striktno ograničava prikaz svog sadržaja i kreiranje profila na stranici

na punoletne osobe (18 godina i starije), pridržavajući se državnog zakona. Svim osobama koje ne

ispunjavaju ovaj kriterij je najstrože zabranjeno da pristupaju i koriste sadržaj naše stranice. Internet

stranica ni u kom slučaju ciljano ne traži niti prikuplja lične informacije ili podatke od osoba koje su

maloletne.

 

Ova Politika Privatnosti je napravljena kako bi korisnicima i osobama koje pružaju usluge erotske masaže

dala na znanje da je internet stranica ozbiljna, da nam mogu verovati i da se mi, kao admini stranice,

trudimo na sve načine da obezbedimo privatnost svojih korisnika ali i sigurnost korišćenja sajta.

Ova Politika privatnosti se odnosi isključivo na internet stranicuErotska Masaza, dakle ne i na ostale

stranice kojima korisnik može pristupiti sa naše stranice putem linkova i banera. Korisnici i osobe koje

ostavljaju oglase trebaju da znaju da ove stranice mogu imati drugačije Pravilnike i Politike privatnosti od

naše internet stranice i daErotska Masaza ni u kom slučaju nije odgovorna za njihove Pravilnike ni

Politike privatnosti. Svaki korisnik i osoba koja pruža usluge masaže preko našeg sajta, bi trebalo da

pročita Pravilnik i Politiku privatnosti drugog sajta kom pristupa sa naše internet stranice.

Politika privatnosti naše stranice je napisana sa ciljem da informiše korisnike i pružaoce usluga na koji

način stranicaErotska Masaza koristi informacije koje se šalju na sajt.

 

1. Praksa prikupljanja informacija

a. Vrsta informacija koje sajt prikuplja

– Informacije o prenosu podataka: kada korisnik pristupi našoj stranici, internet stranica automatski

prikuplja i prati sledeće kategorije informacija: 1. IP adresa 2. domen servera 3. sa koje stranice se

pristupilo stranici Erotska Masaza 4. vrsta uređaja sa kog se pristupilo našoj stranici 5. tip

pretraživača sa kog se pristupilo stranici

Informacije o prenosu podataka su anonimne informacije i ni na koji način ne identifikuju lično korisnika,

ali su vrlo korisne u marketinške svrhe i u svrhe poboljšavanja rada naše internet stranice, a samim tim i

za unapređivanje Vašeg iskustva na našoj stranici.

„Kolačići“ (Cookies)

Pri pristupu našoj stranici, naš sajt šalje jedan ili više „kolačić“ na uređaj korisnika/osobe koja se oglašava

na našem sajtu. Ovaj „kolačić“ identifikuje sesiju pretraživača. Ukoliko se obrišu „kolačići“ našeg sajta

instalirani na Vašem pretraživaču, neke od funkcija sajta Erotska Masaza će biti onemogućene ili

otežane. „Kolačići“ između ostalog omogućavaju lakšu navigaciju po našoj stranici, optimizaciju i

podešavanja profila i sl. Internet stranica Erotska Masaza zadržava pravo korišćenja i skladištenja

informacija datih od strane korisnika i osoba koje se oglašavaju na našem sajtu, kao i ostalih dobrovoljno

datih informacija kao što su komentari, povratne informacije o radu sajta itd.

-Lični podaci koje prikupljamo: neke od informacija koje su potrebne da biste pristupili svom profilu ili

kreirali profil su podaci koji se klasifikuju kao „lični podaci“. Ovaj tip podataka se deli na 1. kontakt

podatke kao što su e-mail ili korisnično ime i 2. demografske podatke, pod koje spadaju sve informacije

koje šaljete stranici putem e-maila, poruke ostavljene na javnim chat grupama, objave na tuđim

profilima, objavljene slike, video zapisi, bilo kakva online popunjena istraživanja itd. Ostali podaci kao što

su Ime i prezime, datum rođenja, adresa i sl. naša stranica ne zahteva od korisnika/osoba koje se

oglašavaju. Sve informacije koje korisnik ostavi u chat grupama, na profilima drugih korisnika, svi

komentari i sl. se klasifikuju kao javno dostupan sadržaj. Naša stranica ne zadržava podatke o platnim

karticama. Ovaj tip informacije prikuplja treća partija, tj. provajderi za online plaćanje. Ovi provajderi ne

dele informacije ni sa kim, ali ih zadržavaju u slučaju eventualnih problema, falsifikovanja ili redovnog

plaćanja članarine (automatski).

b. Korišćenje uzetih podataka

– Internet stranica Erotska Masaza sve prikupljene informacije o svojim korisnicima i pružaocima

usluga koristi pre svega za omogućavanje pristupa našem sajtu i svim uslugama na njemu. Informacije se

koriste za optimizaciju, za održavanje visokog nivoa sigurnosti i zaštite na sajtu, za sprečavanje prevara,

krađa identita tj. profila i sl. Neki podaci služe kako bi Vas stranica kontaktirala ukoliko bude nekih

promocija i sl. Demografski podaci mogu poslužiti za izmenu, prilagođavanje i personalizovanje sadržaja

korisnicima i osobama koje pružaju uslugu erotskih masaža.

c. Deljenje personalnih podataka

Internet stranica Erotska Masaza neće deliti Vaše podatke ni sa jednom trećom stranom, osim u

slučajevima navedenim u ovoj Politici privatnosti. Postoji mogućnost deljenja demografskih podataka sa

marketinškim agencijama i sl. ukoliko se radi o trećim stranama koje ne personalizuju informacije.

Deljenje informacija se može desiti ukoliko za to postoji zakonska potreba, u svrhu sudskih procesa,

dokaza i sl. ukoliko država zatraži te podatke od naše stranice. Deljenje informacija o korisnicima je

dozvoljeno ovom Politikom privatnosti ukoliko postoji potreba da se zaštiti privatnost i dobrobit stranice

Erotska Masaza i ukoliko je bilo koji korisnik, admin, ili osoba koja pruža uslugu erotske masaze na

bilo koji način ugrožena.

 

2. Poverljivost i sigurnost ličnih podataka

Osim ako je drugačije navedeno u ovim pravilima o privatnosti, stranica Erotska Masaza će čuvati

privatnost Vaših ličnih podataka i nećemo ih deliti sa trećim stranama, osim ako je potrebno takvo

objavljivanje:

a) u skladu sa sudskim nalogom ili drugim sudskim postupkom

b) za zadovoljavanje naše zakonske obaveze da sarađujemo sa policijom i drugim istražnim agencijama

c) za zadovoljavanje vladinih zahteva za takve informacije

d) da bi se zaštitila naša prava i vlasništvo ili prava i vlasništvo drugih, ili provođenja naših uslova

dogovora o korištenju sadržaja sajta

Vaši lični podaci su pohranjeni na sigurnim serverima koji nisu dostupni trećim stranama. Mi ćemo Vam

pružiti mogućnost da prenesete Vaše lične podatke putem osiguranih i šifrovanih kanala ako koristite

slično opremljen internet pretraživač.. NAPOMENA: ako namerno stavite link koji vodi do bilo kakvih

nelegalnih materijala (uključujući sve što čini i pomaže dečju pornografiju ili trgovinu ljudima) u slučaju

da je zločin počinjen ili se sumnja sajt je zakonski obavezan da podeli sve informacije o korisniku i detalje

o njegovom korisničkom nalogu sa predstavnicima vlasti.

a) Sigurnost. Internet stranica Erotska Masaza preduzima određene mere, uključujući enkripciju

podataka, kako bi zaštitili prenos osetljivih informacija korisnika. Maksimalno se trudimo da osiguramo

integritet i sigurnost naše mreže i sistema koristeći sve komercijalno razumne mere. Ipak, ne možemo

garantovati da će naše mere sigurnosti sprečiti treče strane da ilegalno hakuju naše računare da bi došli

do tih informacija. Vi preuzimate rizik takvih povreda u jednoj meri u kojoj su nastale bez obzira na naše

mere sigurnosti.

b) Sadržaj koji se deli na sajtu. Svi lični podaci koje dobrovoljno otkrijete na sajtu postaju javno dostupni i

drugi ih mogu sakupljati i koristiti se njima. Bilo koji sadržaj koji pošaljete na sajt se distribuiše putem

interneta i drugih medijskih kanala i može biti pregledan od strane javnosti.

c) Korisnička mogućnost da pristupi, ažurira i ispravi lične podatke. Internet stranica Erotska Masaza

omogućava korisnicima uslugu „održavanja profila“, kako bi korisnik imao uvid u objavljene informacije, i

kako bi potvrdio da su navedeni podaci tačni i pravovremeni. U svakom trenutku možete posetiti svoja

„podešavanja profila“ da biste ažurirali lični profil. Preko „podešavanje profila“ možete: a) pogledati i

ažurirati Vaše lične podatke koje smo mi već sakupili. b) birati da Vam šaljemo podatke o sajtu ili

promotivni materijal od nekog od naših partnera. c) odabrati da li želite ili ne želite da delimo Vaše lične

podatke sa trećim stranama.

d) Gubitak ili krađa podataka. Morate nas odmah obavestiti ako su Vaše korisničko ime i šifra izgubljeni,

ukradeni ili ako se koriste bez dopuštenja. U tom slučaju mi ćemo ukloniti to korisničko ime, ili šifru sa

vašeg računa i ažurirati naše evidencije u skladu sa tim (imajte na umu da sajt ne poseduje podatke o

kreditnoj kartici tako da odmah obavestite banku čiju kreditnu karticu koristite ako je Vaša kartica

ukradena, izgubljena ili se koristi bez dopuštenja. Ako primite e-mail od sajta gde se traže podaci o

kreditnoj kartici odmah ga obrišite jer se radi o pokušaju phishinga – ilegalnog uzimanja Vaših poverljivih

informacija).

e) Javne informacije. Sajt sadrži linkove ka drugim internet stranicama. Mi nismo odgovorni za pravila o

privatnosti ili sadržaj tih stranica. Na našem sajtu svi korisnici i osobe koje pružaju usluge erotske masaže

imaju pristup našim javnima mestima (kao što su chat sobe, forumi, oglasne table). Imajte na umu da

svaka informacija koja je objavljena na tim mestima postaje javna informacija i da je ona dostupna

svima. Mi nemamo kontrolu nad njihovim korištenjem i korisnici i maserke moraju biti oprezni prilikom

odlučivanja otkrivanja ličnih podataka na mestima koja su namenjena javnosti.

 

3. Ažuriranja i promena pravila o privatnosti

Zadržavamo pravo da u bilo koje vreme i bez najave dodamo, prepravimo, ažuriramo ili izmenimo ova

pravila o privatnosti i druge sporazume, samo objavljivanjem tih ažuriranja i promena na sajtu, bez slanja

obaveštenja korisnicima na e-mail. Kao znak dobre volje i bez ikakve obaveze da to učinimo u zavisnosti

od važnosti izmena, naša internet stranica će Vas možda obavestiti putem e-maila na adresu koju ste

naveli. Svaka takva promena, nadogradnja ili modifikacija stupa na snagu odmah nakon objavljivanja na

sajtu. Povremeno treba da proverite da li su se objavile bilo koje promene pravila privatnosti tako što

ćete posetiti sajt. Ažurirana i promenjena pravila privatnosti sajta zamenjuju sve prethodne verzije

odmah nakon objavljivanja.

© 2018 Erotska Masaza